Kvalitet

Inledning

Denna kvalitetsplan är ett allmänt styrdokument för planeringen av kvalitetsarbetet hos Tuna Rör & Värme AB. Uppdragsspecifika kvalitetsplaner upprättas enligt överenskommelse med kund.

Ledningssystem avseende kvalitet

Kvalitéledningssystem är upprättat i enlighet med SS-EN-ISO 9001:2008.

Policy

Det är Tuna Rör & Värme AB’s målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten i övrigt är felfri vid övertagandet.

DETTA SKA SKE GENOM ATT:

  1. Vår målsättning är att utföra arbetena med kvalitetsriktiga material, samt att utföra arbetena kvalitetsmässigt i enlighet med kvalitetsplanen.
  2. Fortlöpande informera och utbilda all produktionspersonal i kvalitetsfrågor.
  3. Vi ska följa lagar och förordningar, och med denna policy som grund, regelbundet granska verksamheten ur kvalitetssynpunkt.
  4. Det är med kvalitet och kunskap vi främst konkurrerar. Företaget skall stå för ideèr och kreativitet, våra tjänster skall vara kvalificerade.
  5. Förtroendet skapas på vårt sätt att ge service, ge råd och att ansvarsfullt utföra de arbeten som krävs för en felfri produkt.
  6. Vi skall utföra arbetet på ett korrekt sätt och utför stickprover med jämna mellanrum.
Bevis för auktoriserat VVS-företag via Säkert vatten

Miljöpolicy

Vi återvinner näst intill allt av vårt metallskrot! En stor del av detta blir till nya koppar- och mässingsdelar, vilket inte bara är bra för miljön utan spar även på jordens resurser.

Läs mer

Tjänster

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder kan lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet.

Läs mer