Miljö

ledningssystem och policy

Inledning

Denna miljöplan är ett allmänt styrdokument för planeringen av miljöarbetet hos Tuna Rör & Värme AB. Uppdragsspecifika miljöplaner upprättas enligt överenskommelse med kund.

Ledningssystem avseende miljö

Miljöledningssystem är upprättat i enlighet med SS-EN-ISO 14001:2004.

policy

Vår målsättning är att skapa rätt miljöhantering av avfallsprodukter, användning av miljövänliga material i byggprocessen, samt att hålla en god arbetsmiljö för vår personal.

DETTA INNEBÄR ATT VI SKA:

  • Inom den egna organisationen skapa insikt och förståelse för miljöfrågor.
  • Följa lagar och förordningar inom miljöområdet och dessutom sträva mot stadig förbättring.
  • Använda oss av leverantörer, och underentreprenörer som är särskilt miljömedvetna.
  • Använda oss av material, metoder och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Verka för källsortering av byggprodukter i första hand återanvändning och i andra hand återvinning.
  • Särskilja och omhänderta restprodukter och avfall som är skadliga för människor och miljö.
  • Visa öppenhet i miljöfrågor mot kunder och myndigheter och andra intressenter.

KVALITÉTSPOLICY

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder kan lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet.

Läs mer

TJÄNSTER

Vi utför alla typer av servicearbeten, renoveringar och ombyggnationer. Här har vi listat några av de mest förekommande områdena där vi kan stå till tjänst.

Läs mer

VVS-SERVICE & RÖRMOKARE I UPPSALA

COPYRIGHT © TUNA RÖR & VÄRME AB 2021   |   INFO@TUNAROR.SE   |   018-50 20 36