Miljö

Ledningssystem & policy

Inledning

Denna miljöplan är ett allmänt styrdokument för planeringen av miljöarbetet hos Tuna Rör & Värme AB. Uppdragsspecifika miljöplaner upprättas enligt överenskommelse med kund.

Ledningssystem avseende miljö

Miljöledningssystem är upprättat i enlighet med SS-EN-ISO 14001:2004.

Policy

Vår målsättning är att skapa rätt miljöhantering av avfallsprodukter, användning av miljövänliga material i byggprocessen, samt att hålla en god arbetsmiljö för vår personal.

DETTA INNEBÄR ATT VI SKA:

Kvalitetspolicy

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder kan lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet.

Läs mer

TJÄNSTER

Vi utför alla typer av servicearbeten, renoveringar och ombyggnationer. Här har vi listat några av de mest förekommande områdena där vi kan stå till tjänst.

Läs mer