Referenser för Tuna rör

Referenser

Projekt & Entreprenader

Fiskarhedenvillan är referenser för Tuna rör

Privatkunder

Många år av renovering, ombyggnad och tillbyggnad i kök, badrum, tvättstuga, hall och övriga utrymmen. Service, byten och nyinstallationer m.m.

Uppsala kommun

Uppsala Kommun

Löpande service- och underhållsåtgärder.

Ombyggnationer och lokalanpassningar.

Skolfastigheter logga

Skolfastigheter

VS-entreprenader, löpande underhåll och renoveringar i Skolfastigheters fastighetsbestånd.

Projekt & Entreprenader

Gamla centralstationen

Gamla
Centralstationen

VS-entreprenad gällande ombyggnation av Gamla Centralstationen i Uppsala till kontorslokaler och flera restauranger (bl.a. Stationen, Svenssons Krogar).

Beställare: Jernhusen

Fyrishov logga

Gottsundabadet

VS-entreprenad gällande renovering av Gottsundabadets dusch-, omklädnings- och personaldelar. Färdigställt hösten 2018.

Beställare: K360
Byggherre: Fyrishov

Fiskarhedenvillan är referenser för Tuna rör

Fiskarhedenvillan

VS-entreprenader i nyproduktion av Fiskarhedens 1- och 2-plansvillor, i och runt Uppsala län. Ca 30 st.

Beställare: Privatpersoner och Fiskarhedenvillan