Villkor

Installerat & klart

Villkor för installerat & klart

Följande ingår i Installerat & Klart:

Demontering av ev befintlig produkt

Leverans av ny produkt

Installation av ny produkt enligt bruksanvisning

Egenkontroll och funktionstest

Grovstädning, deponi av sopor och eventuell miljösortering

KLART!

Priserna gäller med följande villkor:

Att ROT-avdrag medges till fullo

Att det finns fungerande avstängningsventiler i närheten eller i anslutning till området där arbetet ska utföras

Att inga ombyggnationer behöver göras

Att inga större anpassningar av rör (vatten, avlopp, värme) behöver göras

Att arbetet utförs inom Uppsala stad

Att inga oförutsedda händelser sker